Тып калекцыі: тэматыка-відавы

Кароткія звесткі аб калекцыі: ўяўляе сабой збор кірылічных выданняў 1517–1925 гг. Збор ўключае дакументы, якія захоўваюцца ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ).

Аб’ём: налічвае 1315 экзэмпляраў (01.01.2019).

Храналагічныя рамкі: 1517–1925 гг.

Мова дакументаў: царкоўнаславянская, старабеларуская, стараўкраінская.

Дадатковыя звесткі аб калекцыі: НББ з’яўляецца ўладальнікам самага вялікага збору кірылічных кніг у краіне. Самыя раннія кірылічныя выданні ў фондзе НББ – кнігі Бібліі (1517–1519) беларускага першадрукара Францыска Скарыны, выдадзеныя ў Празе (Чэхія).

Уладальніцкія адзнакі: шэраг кірылічных выданняў змяшчае ўладальніцкія і дароўныя надпісы, пячаткі, штампы, экслібрысы.

Час паступлення: 1922–2018 гг.

Крыніцы:

  • Карнілава, Т.У. Беларускія стараверскія кнігі ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Карнілава Т.У. // Материалы Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры», Минск, 23–24 октября 2013 г. / [сост. А.А. Суша ; науч. ред. Р.С. Мотульский]. – Минск, 2013. – С. 122–126.
  • Карнілава, Т.У. Выданні друкарні Мамонічаў у фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Карнілава Т.У. // Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі», Мінск, 18-19 красавіка 2013 г. / [склад.: Т.А. Сапега, А.А. Суша ; рэдкал.: Р.С. Матульскі (старшыня) і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 150–155.
  • Киреева, Г.В. Коллекция белорусских кириллических книг XVI–XVII веков в Национальной библиотеке Беларуси / Киреева Г.В. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. – Мінск, 1997. – Вып. 2. – С. 80–105.
  • Киреева, Г.В. Формирование коллекции книг кириллической печати в довоенный период (1922–1941) = Development of Cyrillic printed book collection in the pre-war period (1922–1941) / Г.В. Киреева // Румянцевские чтения – 2016: материалы международной научно-практической конференции Российской государственной библиотеки (12–13 апреля 2016) : [в 2 ч. / сост. Е.А. Иванова : редкол.: А.И. Вислый (председатель) и др.]. – Москва, 2016. – Ч. 1. – С. 277-282.

Регістрацыйны нумар: K-000000006