Chronica

Registration number

P-000000171

Place of publication/creation

Köln

Publisher

Johann Koelhoff

Date of publication/creation

23. VIII. 1499

Extent, dimensions

[12], CCCL л. ; 2° (35 см) ; Набор: радкоў 49-50

Language of the artefact
Annotation

Кніжны помнік Рэспублікі Беларусь

External sources

Бібліяграфія: GW 6688; IXT 163; IBP 1519; CMSIT 147; IAL C 429; ИИ ГБЛ (2) 44; СКИ 77

Copy specific attributes
Binding material
Binding decoration
Other binding pieces
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Фаліяцыя рымскімі лічбамі

Сігнатуры: A(6)-B(6), A(6)-H(6), J(6)-K(10) [K(5,6) ад рукі)], L(6)-U(6), X(6)-Z(6), a(6)-e(4), f(6)-u(6), x(6)-z(6), aa(6)-nn(4) [памылкова замест сігнатуры ee(2) надрукавана dd(2)]. Аркушы з сігнатурамi k(5)-k(8) не нумараваныя; памылкi ў фаліяцыi: 1) замест VIІ аркуша - VI, IX -XV, CLIII - CLV, XLIII - XXXVIII, CCXXIX - CCXXXII, CCCXLVII - CCCXLV, CCCXLVIII - CCCXLVI; 4) двойчы паўтараюцца аркушы LXVII, CXXVII, CXLI, CXXXII, CXXV, CXLI, CCCXXVII; прапушчаны CXXIX, CXXXI, CLXXVII; 5) памылковая фаліяцыя CXLIII па CXLIX выпраўлена чарнілам ад рукі; пераблытаны лiчбы ў нумары аркуша CCCXXVXIII (CCCXXXVIII)

Гатычны шрыфт. Гравюры (дрэварыты): з адной дошкі адбіты тытульны ліст і гравюры на старонках I i CXLIX . Гравюры: 1) л. IIа - Qui vinit in eternum, creauit // jmnia simul; 15,5x14 cm; 2) л. IIIb - Van der schepuuge adams ind // Euen der eyrster mynschen; 9x13 cm; 3) л. XIIa - [Ноеў каўчэг]; 9x13 cm; 4) л. XVa - [Вавілонская вежа]; 9,5x4 cm; 5-8) лл. XVa, XVIb, XXIXb, LXIIb - Умоўныя гравюры з адной дошкі, якія ўвасабляюць заснаванне гарадоў Кёльна, Рыма, Аўгсбурга, Іерусаліма; 13,5x9 cm; 9) л. XXIV - Julius [Юлій Цэзар]; 13,5x8,7 cm; 10) л. XXX - Agrippina of Coellen; 19,5x13,5 cm; 11-12) л. XXXIb - Trebeta; 13,2x9 cm; [Радавое дрэва Ноя]; 9,2x13,5 cm; 13) л. XXXIIIa - Ioui uindici Trebero[rum] ex censu quinq[ue] urbiu[m] // Rheni per tria decennia denegato; 22,5x14,2 cm; 14) л. XLI - Anno domini primo (двайная гравюра з Марыяй і Хрыстом-немаўлятам); 11x13,7 cm; 15) л. XLIIIa - Der Stam van Octauianus; 11,8x14 cm; 16) л. XLIV - [Укрыжаваны Хрыстос]; 8,5x11,7 cm; 17) л. XLIXa - [Ваенныя падзеі Рымскай гісторыі часоў Вітэлія]; 22x14 cm; 18-19) лл. LIIIa, CCCXXIIb - Сюжэтныя гравюры з адной дошкі да розных раздзелаў; 13,8x9 cm; 20) л. LVIIa - Traianus; 13,2x8,6 cm; 21) л. LVIII - Traian der rechtuerdige keyser //vrijet dye Stat Agrippina. // 19,5x13,5 cm; 22-26) лл. LXIb, LXXXVIIIb, CCXXIIIa, CCXLa, CCLXXV - Сюжэтныя гравюры розных памераў; 27) л. LXXIb - Costantine der Groisse; 13,3x8,5 cm; 28) л. LXXXIa - Hertzoch Priamus; 13,5x8,7 cm; 29) л. LXXXIIIb - [Генеалагічнае дрэва герцага Прыамуса]; 22,7x14,2 cm; 30) л. XCVIIIb - Pippyn III. konynck va[n] Franckrich; 13,5x8,5 cm; 31) л. XCVIIIb - [Генеалагічнае дрэва Пiпiна]; 22,8x13,7 cm; 32) л. CXIIII - Сюжэтная гравюра; 10,8x13,7 cm; 33) л. CXXVIIa - Otto prі // mus key // ser zo Ro // me; 13,7x8,8 cm; 34) л. CXXVIIb - [Геналагiчнае дрэва Ота І]; 22,5x14 cm; 35) лл. CXXXVb-CXXXVIa (разгорт) - Dat Corpus of licham des hilligen Roemichen rijchs mit lynengelederen; 26,3x36 cm; 36) л. CXLb - Coellen; 6,5x16,5; 37) л. CXLVIIa - [Схематычная гравюра]; 13x10,5 cm; 38) л. CLXXIIIb - Wanne ind durch wen die hillige.iij. konynge syn t(z)o // Coellen komen; 11x14 cm; 38-41) лл. CLXXXIa, CXCVIa, CCLXa, CCLXXIa - гравюры з адной дошкі на розныя ваенныя падзеi; 11,2x14 cm; 42-43) лл. CLXXXVIb, CCXCVb - [Мясцовыя арыстакраты на прыёме ў рымскага цэзара]; 11x14 cm; 62 гербавыя гравюры; 287 умоўных партрэтаў з 17 арыгінальных дошак. Тры гравюры (дзве з іх аднолькавыя) ў стылі ілюстрацый з Хронікі Ролевінка Вернера: на лл. XXVIIIb, LXXIa, LXXIIa; 4x6,5 cm, 5x6,5 cm.

Рэпрэзентанты

Binding state of preservation
Body of the book state of preservation
Additional information about the copy

Watermark

Тэкст не рубрыкаваны. Гравюра на лісце з сігнатурай A(1) расфарбаваны ад рукі жоўтым, ініцыял і канцоўка на адвароце ліста XVI, гравюра на лісце XVI, герб з гравюры на адвароце ліста lviii расфарбаваны ад рукі размытым шэрым

Камбінаваная аправа XVI ст.: цёмна-карычневая скура на дошцы на ніжнім вечку, на кардоне (?) - на верхнім. Рамачнае сляпое цісненне ролем на вечках. Сляды адной і рэштка другой зашпількі. Адсутнічае адзін прабой, на месцы якога застаўся адзін цвік. Ацалеў медны фігурны прабой з устаўной перакладзінай. Рэшткі рэмняў прыбіты цвікамі да ніжняга вечка. Мацаванне аправы на пяцi двайных рэмнях, зафіксаваных у адтулінах. Спінка глухая з пяццю бінтамі, без капталаў.

На верхняе вечка і спінку наклеяна скура старой аправы, ніжняе вечка захавала прыкметы эпохі: форзац з часткова абрэзанага аркушу рукапісу XV ст. на пергаміне, тэкст адбiўся на дошку аправы, дошка з трэшчынай у цэнтры.

Выхадныя даныя ў калафоне: …Ind hait gedruckt // mit groissem ernst ind vilijs Iohan Koelhoff Burger in Coellen, ind vollendet vp sent // Bartholomeus auent des hilligen Apostels vursz. // Gott haue lof tzo aller tzijt vnd ewichlich//.

Actions with the copy

Аправа рэстаўравалася ў XVIII ст. (?). Скура пашкоджана жучком, парэпаная, парваная на ніжнім вечку, рагах. Часткова адсутнічае скура на спінцы і ніжнім вечку. Асобнік са слядамі старой рэстаўрацыі: рэстаўраваны першыя 7 нн лістоў, лісты XII, XLIX, CLXXXV, 2 нн ліст паміж LVIII i LIX; лісты CCLII-CCLV меншыя па памерах на 7 мм.

Provenance of the copy

На спінцы ярлык: Inc.184; на адвароце верхняга вечка наклеяна выразка з аукцыённага каталогу з бібліяграфічным апісаннем выдання; на 1 нн лісце адбіта імя ўладальнiка: Adolf Heinrich Rongen. На тытульным лісце надпіс чарнiлам: [...] buy it Maestricht [...] 1 may // 1759 // Vor Gild? permisse pfillings Johann Sel. // Bachmann.

На верхнім форзацы паметы алоўкам. На 1 нн лісце запіс чарнілам унізе тэксту: Sum Jos.Hudy? Падкрэсліваннi ў тэксце. Рукапiсныя маргіналii рознымі почыркамі на нямецкай і лацінскай мовах на лістах: LXVIIIa, LXXVIIa, LXXXVIIb, LXXXVIIIab, LXXXIXa, CXVIIIb, CXIXa, CXLVIa, CLXXIa, CCXVIIb, CCXXVIIIab, CCXLb, CCXLIa, CCXLIIa, CCXCIIIIb, CCXCVa, CCXCVIIIb, CCCVIab, CCCVIIab, CCCVIIIa, CCCIXab, CCCXb, CCCXIa, CCCXIIab, CCCXLIa, CCCXLIIIa. Рукапісныя глосы на лістах CXIXa, CCXLVIIIb, CCLXXXVIa, CCCXVIa. Надпісы пад выявамі гербаў на 4 нн лісце (паміж LVIII - LVIX). На адвароце ліста CCCL запіс чарнілам на нямецкай мове і памета алоўкам: Inc. 184. На адвароце ліста CCCXXII чарнілам падпісана гравюра: Nuysberat ind Belacht

Category

world