Еклесиастес, или Соборник премудраго царя Саломона

Registration number

P-000000010

Place of publication/creation

Прага

Publisher

[выданне Францыска Скарыны]

Date of publication/creation

02.01.1518

Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

The Book of Ecclesiastes is one of the Old Testament books. The extant copies of the Book of Ecclesiastes are stocked in the National Library of Belarus (Belarus), Library of the Russian Academy of Sciences, Russian State Library, National Library of Russia, State Historical Museum (Russian Federation), Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv, Odessa National Scientific Library named after M. Gorky (Ukraine)

External sources

Бібліяграфія: Кніга Беларусі (1517―1917) : зводны каталог. Мінск, 1986. № 1 (5) ; Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изданий и указатель литературы 1517―1977 / Е. Л. Немировский. Москва, 1978. № 5, с. 7 ; Издания кириллической печати ХV―ХVI вв. (1491―1600 г.) / составитель В. И. Лукьяненко. Санкт-Петербург, 1993. № 10 (4) ; Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3 : Die Prager Druckerei von Francisk Skorina / E. L. Nemirovskij. Baden-Baden, 1998. № 18, с. 91―99 ; Книги Скорины в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина / Г. Я. Голенченко // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии : сборник статей / АН БССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа. Минск, 1974. С. 86―87

Copy specific attributes
Binding material
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Фаліяцыя ў верхнім правым вугле. Сігнатуры не пранумараваныя. Друк у адну фарбу. Кустод няма. Папера без вадзяных знакаў

Арнамент: на л. 3а прамавугольная застаўка з сігнетам Скарыны ў цэнтры, па баках ― выявы фаўнаў ; 53х106 (№ 45); ініцыялы ў рамках з разнастайным дэкаратыўна-ілюстратыўным фонам, 13 адбіткаў з 13 дошак, на л. 1а "Е" (№ 80), 1б "Т" (№ 135), 3а "С" (№ 131), 4б "Р" (№ 125), 6а "В" (№ 65), 7б "Ом" (№ 153), 8б "N" (№ 108), 10а "Е" (№ 84), 10б "Ч" (№ 147), 12б "М" (№ 104), 14а "С" (№ 129), 15а "М" (№ 105), 16а "П" (№ 119). Гравюра: тытульны ліст, "Царица Савва беседует с царем Саломоном"; 105х104 (№ 7)

Marks in book
Additional information about the copy

Watermark

Пераплёт сучасны: цёмна-карычневая скура на дошках. Бінцікі (5). Старонкі дадаткова пранумараваны алоўкам (1―32)

Actions with the copy

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць л. 17―18

Адрэстаўравана

Provenance of the copy

На л. 11б малюнак светла-карычневым чарнілам (твар чалавека)

Запісы светла-карычневым чарнілам: 1. О ж[е]нах (л. 12) ; 2. В/нем (л. 14б) ; 3. Тли (л. 16)

Набыта ў калекцыянера В. Камарніцкага ў 1925 г.