Каментарый Абду-ль-Гафура на аль-Джамі

Registration number

P-000001020

Place of publication/creation
Publisher

حاشية عبد الغفور على الجامى

Date of publication/creation

1543

Extent, dimensions

01, 162 л. (л. 01b пусты) ; 19х11,5 см ; 21 радок на старонцы.

Language of the artefact
Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

Commentary on Ibn Hajib's (ابن الحاجب; d. 646/1248) interpretation of Abdurrahman Jami's grammar of the Arabic language. The work wasn't completed by the author (d. 912/1506). End date of correspondence - 949 / 18.03-15.04.1543

External sources

Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР : кат. : [в 11 т.] / под ред. А. А. Семенова ; Ин-т востоковедения. – Ташкент : [б. и.], 1952–1987. – Т. 6. – 1963. – № 4387; Арабские рукописи Института востоковедения Академии наук СССР : кратк. кат. : [в 2 ч.] / АН СССР, Ин-т востоковедения ; под ред. А. Б. Халидова. – М. : Наука, 1986. – Ч. 1. – № 7287–7312; Арабские рукописи восточного отдела Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета : крат. кат. / сост. О. Б. Фролова [и др.]. – СПб. : Петерб. востоковедение, 1996. – № 671; Халимов, Н. Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР / Н. Б. Халимов. – Ашхабад : Ылым, 1988. – № 647; Арабские, персидские и турецкие рукописи в государственных хранилищах Беларуси = Арабскія, персідскія і турэцкія рукапісы ў дзяржаўных кнігазборах Беларусі : каталог / Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Я. Коласа, Национальная библиотека Беларуси ; [сост.: Л. И. Станкевич, М. В. Тарелко ; науч. ред.: Д. Э. Севрук, И. А. Сынкова]. Минск : Беларуская навука, 2023. № 9

Collection
Copy specific attributes
Binding material
Binding decoration
Other binding pieces
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Почырк: дробны насх чорным чарнілам; выдзяленне чырвоным. Тэкставае поле: 12,5х5,8 см. Тэкст у рамцы з дзвюх ліній: тонкай чорнай і залатой з чорным контурам (л. 1b–2а), далей – у рамцы з тонкай сіняй лініі, у такой жа рамцы – дадаткі перапісчыка на палях. Кустоды па-за рамкай. Фаліяцыя адсутнічае.

На л. 1b унван (6х5,8 см) з фестонам: фон выкананы цёмна-сіняй фарбай, дробны раслінна-кветкавы арнамент золатам, картуш: фон золатам, басмала.

Marks in book
Binding state of preservation
Body of the book state of preservation
Additional information about the copy

Watermark

Пераплёт усходні цвёрды, з клапанам: цёмна-карычневая казіная скура на кардоне, на спінцы і згібе клапана карычневая скура. На вечках рамкі: нітачныя і стужачная з узорам па тыпу шнура (цісненне золатам), медальён круглай формы з промнямі (роспіс залатой фарбай). Аздабленне клапана аналагічнае; на згібе клапана дзве нітачныя рамкі (цісненне золатам)

Actions with the copy

Пераплёт дэфектны: верхняе вечка адыходзіць ад спінкі, скура на згібе і вугалках падзёртая, залатая фарба дэкору сцерлася. На лістах сляды вільгаці, уздоўж спінкі сшыткаў плямы ад цвілі. Сляды рэстаўрацыі: згіб клапана падклеены скурай чырвонага колеру, л. 1 заменены (тэкст абрэзаны па рамцы і наклеены на новы ліст), асобныя лісты падклееныя

Provenance of the copy

На верхнім абрэзе надпіс чорным чарнілам: حاشية عبد الغفور. На л. 01а запіс алоўкам на рускай мове: “Комментарий на сочинение Шерхе-Джиаме (Арабская грамматика). Сочинение Абдул-Хафура в городе Герате. Рукопись писанная в 16 столетии Махмудом”. На л. 1а запіс аб перадачы рукапісу ў “вакф” медрэсэ пры мячэці г. Ахалцых у 1167/1753–1754 г. і авальная пячатка з тэкстам рэлігійнай формулы. На ўнутраным баку ніжняга вечка экслібрыс Ф. І. Паскевіча

Former owners