Книга Исуса Сирахова рекомая Панаретос Еклесиастыкус или Церъковник

Registration number

P-000000024

Place of publication/creation

Прага

Publisher

[Выданне Францыска Скарыны]

Date of publication/creation

05.12.1517

Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

The Book of the All-Virtuos Wisdom, Jesus son of Sirach is one of the Old Testament books. The library received two not full copies of this book bound in one binding. The first copy counts 76 sheets, the second - 9. The missing text is given in a handwritten copy. The instant copies of the Book of Sirach are stocked in the National Library of Belarus (Belarus), Library of the Russian Academy of Sciences, Russian State Library, National Library of Russia, the State Historical Museum (the Russian Federation), Vernadsky National Library of Ukraine, A. Sheptytsky National Museum (Ukraine), National Museum of the Czech Republic (Czech Republic). It is a material historical and cultural value. The cipher according to the State List of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus is 721A000110.

External sources

Бібліяграфія: Кніга Беларусі (1517―1917) : зводны каталог. Мінск, 1986. № 1 (4); Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изданий и указатель литературы 1517―1977 / Е. Л. Немировский. Москва, 1978. № 4, с. 6-7; Издания кириллической печати ХV―ХVI вв. (1491―1600 г.) / составитель В. И. Лукьяненко. Санкт-Петербург, 1993. № 10 (3); Nemirovskij, E. L. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3 : Die Prager Druckerei von Francisk Skorina. Baden-Baden, 1998. № 17, с. 77-83; Голенченко, Г. Я. Книги Скорины в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина / Г. Я. Голенченко // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии : сборник статей / АН БССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа ; редколлегия: Г. Я. Голенченко и др. Минск, 1974. С. 85-86.

Copy specific attributes

Artificial unit

Binding material
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Набор (л. 3) ― 161х106. Радкоў ― 22, 10 радкоў ― 75.

Фаліяцыя ўверсе злева: 2-6, [7], 8-27, 26 [г. зн. 28], 29, 28 [г. зн. 30], 31-72, 1-4 рукап., 77-78, 1-4 рукап. л.

Сігнатуры не пранумараваныя.

Друк у адну фарбу. Арнамент: на л. 5а прамавугольная застаўка з сігнетам Скарыны ў цэнтры, па баках ― выявы фаўнаў; 53х106 (№ 45); ініцыялы ў рамках з разнастайным дэкаратыўна-ілюстратыўным фонам, 52 адбітка з 35 дошак, на л. 2б "И" (№ 92), 5а "В" (№ 69), 7а "С" (№ 129), 8а "С" (№ 128), 9б "С" (№ 130), 11а "N" (№ 108), 12а "N" (№ 109), 14а "N" (№ 112), 15б "N" (№ 107), 16б "И" (т. е. "N") (№ 88), 18а "С" (№ 130), 19б "В" (№ 64), 21а "А" (№ 52), 22а "К" (№ 95), 23б "Б" (№ 57), 25а "Б" (№ 57), 26а "N" (№ 108), 27б "Б" (№ 58), 29а "Ом" (№ 153), 30б "Д" (№ 78), 32а "М" (№ 105), 33б "С" (№ 130), 35а "К" (№ 96), 36б "Г" (№ 71), 38б "М" (№ 105), 40б "В" (№ 65), 42б "Ж" (№ 82), 43б "О" (№ 114), 45б "К" (№ 95), 46б "К" (№ 94), 48б "К" (№ 96), 50а "Ч" (№ 147), 52а "С" (№ 129), 53а "Б" (№ 58), 55а "С" (№ 130), 56б "К" (№ 95), 57б "П" (№ 117), 59а "В" (№ 65), 61а "Ч" (№ 148), 62б "М" (№ 104), 64б "П" (№ 119), 66а "Ом" (№ 153), 67б "N" (№ 108), 69а "В" (№ 65), 70б "Х" (№ 144), 72а "Л" (№ 101), 78а "П" (№ 118), 78б "С" (№ 127).

Кустод няма. Папера без вадзяных знакаў.

Binding state of preservation
Additional information about the copy

Publisher’s <span>/</span> printer’s device

Пераплет паўскураны XIX ст.: каляровая папера на кардоне, спінка, ражкі скураныя; абрэз крапаны, рэгістры (2).

Канвалют.

Actions with the copy

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць л. 1, 82. Скура на вуглах пераплета, каляровая папера працерты. Экзэмпляр рэстаўраваўся: асобныя аркушы падклеены, аркуш 2 пакрыты папяросной паперай (XX ст.)

Рукапісныя прыпляценні: 8 рукап. л. (копія з друкаванага тэксту). Почырк: скорапіс карычневым чарнілам адной рукі, загалоўкі, указанні на палях, ініцыялы кінавар'ю. Вадзяны знак на паперы "падкова з крыжам пасярэдзіне, канцамі ўверх". Дакументы з такім вадзяным знакам датуюцца канцом ХVI ст. (Siniarska-Chaplicka, J. Filigrany papierni... Wrocław, 1969. № 322).

Provenance of the copy

На форзацы запісы алоўкам: Іисусъ Сирахъ Прага 1517-19 г. № 10 Сахарова.

На форзацы даваенныя шыфры НББ: Б 09/3940; Б 4956; Б 09/400.

На адвароце форзаца запіс алоўкам: Іисусъ Сирахъ.

На апошнім рукапісным аркушы ў канцы кнігі запісы скорапісам. Шматлікія падкрэсліванні і пазнакі ў тэксце

На адвароце апошняга рукап. л. уладальніцкі (?) запіс карычневым чарнілам: Грегори[й] Пониквицк[ий] // року тысеча шестьсотъ шестьдесят [шес]того месяца ноябра.

Набыта ў калекцыянера В. Камарніцкага ў 1925 г.

Category

national