Кніга прарока Данііла

Registration number

P-000001026

Place of publication/creation
Date of publication/creation

1848 ― 1856

Extent, dimensions

1-16, 19-22 л. : іл. ; 4° (220х168 мм).

Language of the artefact
Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

In the 19th century books published by Francysk Skaryna rarely appeared at the book market. It can be assumed that the text belonging to the NLB was made at the request from a printed book that belonged to famous Moscow merchant I.N. Tsarsky (currently kept in the State Historical Museum in Moscow). "The Book of Daniel the Prophet" with the same volume as the Minsk copy was located in his collection: fol. 1-16, 19-22. It remains unknown how the text ended up in Saint Petersburg, in the collection of V.I. Komarnitsky.

External sources

Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына ― беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар. Мінск : Навука і тэхніка, 1993. С. 270; Францыск Скарына : Спадчына і пераемнікі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; аўтар-складальнік Г. Я. Галенчанка. Мінск, 2002. № 14, с. 25; Киреева, Г. В. Список Книги пророка Даниила Ф. Скорины в фонде Национальной библиотеки Беларуси = The list of the Book of Daniel by F. Skaryna in the collection of the National Library of Belarus / Г. В. Киреева // Румянцевские чтения – 2017 : 500-летие издания первой славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания : материалы международной научно-практической конференции (18–19 апреля 2017, [г. Москва]) : [в 3 ч. / сост. Е. А. Иванова ; редкол.: В. В. Федоров (председатель) и др.]. Москва, 2017. Ч. 1. С. 240–243.

Collection
Copy specific attributes
Binding material
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Почырк: паўустаў тушшу, капіруе шрыфт выдання Ф. Скарыны. Арнамент: на л. 5 копіі застаўкі і ініцыяла (ксілаграфія сярэдзіны XIX ст.); на л. 4 об. застаўка, на л. 1 об., 6 об., 10 а, 12 а, 14 об., 15 об., 20 об. ініцыялы ў рамках нарысаваны ад рукі. Копія гравюры Ф. Скарыны, тытульны ліст: "Даниилу седящему со львы принесе Аввакум обед" (ксілаграфія сярэдзіны XIX ст.). Кустод няма. Фаліяцыя ў левым верхнім вугле.

Binding state of preservation
Additional information about the copy

Пераплет сярэдзіны XX ст.: картанаж. Фаліяцыя ў левым верхнім вугле. Сігнатуры не пранумараваныя. Аркушы дадаткова пранумараваны алоўкам (1-20), разлінеены.

Вадзяны знак: літары "ДУ" (л. 8, 13, 20), год на паперы "1848" (л. 4, 7, 8, 14, 19). На л. 19 неразборлівы штэмпель.

Actions with the copy

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць л. 17-18, 23-40. Экзэмпляр рэстаўраваўся: асобныя лісты падклеены паперай канца XIX ― пачатку XX ст.

Provenance of the copy

На тытульным лісце даваенныя шыфры НББ фіялетавым чарнілам: Б 09/103, Б 09/401. Набыта ў калекцыянера В. Камарніцкага ў 1925 г.