Книга премудраго царя Саломона рекомая Песнь песням

Registration number

P-000000025

Place of publication/creation

Прага

Publisher

[Выданне Францыска Скарыны]

Date of publication/creation

09.01.1518

Extent, dimensions

1-11, [12] л. ; 4° (20,8 см). Набор (л. 8) ― 161х106. Радкоў ― 22, 10 радкоў ― 75.

Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

The Song of Songs or the Song of Solomon is one of the Holy Scripture books. It is one of the two Skaryna's Prague editions that are printed with both black and red paints. The extant copies of the Song of Songs are stocked in the National Library of Belarus (Belarus), National Library of Russia, Russian State Library, State Historical Museum, fragment - in the Regional Scientific Library named after V. A. Artisevich (Russian Federation), fragment - in the Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv (Ukraine), in the Czartoryski Museum in Krakow (Poland)

External sources

Бібліяграфія: Кніга Беларусі (1517―1917) : зводны каталог. Мінск, 1986. № 1 (6); Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изданий и указатель литературы 1517―1977 / Е. Л. Немировский. Москва, 1978. № 6; Издания кириллической печати ХV―ХVI вв. (1491―1600 г.) / составитель В. И. Лукьяненко. Санкт-Петербург, 1993. № 10 (5); Nemirovskij, E. L. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3 : Die Prager Druckerei von Francisk Skorina. Baden-Baden, 1998. № 19, с. 101-103; Голенченко, Г. Я. Книги Скорины в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина / Г. Я. Голенченко // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии : сборник статей / АН БССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа ; редколлегия: Г. Я. Голенченко и др. Минск, 1974. С. 87-88

Copy specific attributes
Binding material
Binding decoration
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Фаліяцыя была ў верхнім левым вугле, зрэзана пры рэстаўрацыі.

Сігнатуры не пранумараваныя.

Папера без вадзяных знакаў. Двухкаляровы друк. Арнамент: канцоўка на л. 11а (№ 43), ініцыялы ў рамках з разнастайным дэкаратыўна-ілюстратыўным фонам, 3 адбітка з 3-х дошак, на л. 6а "С" (№ 129); 7а "П" (№ 119); 8а "Л" (№ 101).

Кустод няма

Marks in book
Body of the book state of preservation
Additional information about the copy

Пераплет XIX ст.: светла-карычневая скура на кардоне. На вечках сляпое цісненне ― ромбавідныя арнаментальныя сярэднікі, бардзюрныя рамкі з расліннага арнамента

Actions with the copy

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць л. 1-5, 9-10, 12. Лісты рэстаўраваны вержыраванай паперай XIX ст.

Provenance of the copy

На адвароце форзаца ў канцы кнігі запіс карычневым чарнілам: песнь песней. На л. 11 б надпіс светла-карычневым чарнілам: Помощь Моя от Господа сот[воршаго] небо и/землю

На форзацы даваенныя бібліятэчныя шыфры НББ: 1. Алоўкам: Б 09/3938; 2. Чарнілам: Б 4959

Набыта ў калекцыянера В. Камарніцкага ў 1925 г.