Книга светого Иова

Registration number

P-000000012

Place of publication/creation

Прага

Publisher

[Выданне Францыска Скарыны]

Date of publication/creation

10.09.1517

Extent, dimensions

1-51, 1 пусты л. ; 4° (21,4 см) ; Набор (л. 12) ― 161х106. Радкоў ― 22, 10 радкоў ― 75

Language of the artefact
Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

The Book of Job is one of the most finest books of the Old Testament of the Bible. The book of Job may refer to the so-called "Books of Wisdom", which were widely spread in the Ancient East. Today we know about 12 copies of the Book of Job known in the world, 10 – of the first version (with Introduction) and 2 – of the second. These books are stocked in the Library of the Russian Academy of Sciences, Russian State Library, National Library of Russia, State Historical Museum, Russian State Archive of Ancient Acts (the Russian Federation), A. Sheptytsky National Museum in Lviv (Ukraine), National Library of Belarus ( Belarus). It is a material historical and cultural value. The cipher according to the State List of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus is 721A000111.

External sources

Бібліяграфія: Кніга Беларусі (1517―1917) : зводны каталог. Мінск, 1986. № 1 (2); Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изданий и указатель литературы 1517―1977 / Е. Л. Немировский. Москва, 1978. № 2; Издания кириллической печати ХV―ХVI вв. (1491―1600 г.) / составитель В. И. Лукьяненко. Санкт-Петербург, 1993. № 10 (1); Nemirovskij, E. L. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3 : Die Prager Druckerei von Francisk Skorina. Baden-Baden, 1998. № 15, с. 51-56; Голенченко, Г. Я. Книги Скорины в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина / Г. Я. Голенченко // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии : сборник статей / АН БССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа ; редколлегия: Г. Я. Голенченко и др. Минск, 1974. С. 84.

Copy specific attributes
Binding material
Binding decoration
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Фаліяцыя ў верхнім правым вугле: 2-17, 25-26, [27], 28-37 л.

Сігнатуры не пранумараваныя.

Друк у адну фарбу. Арнамент: ініцыялы ў рамках з разнастайным дэкаратыўна-ілюстратыўным фонам, 26 адбіткаў з 19 дошак, на л. 3а "П" (№ 118), 3б "В" (№ 63), 4а "Ч" (№ 151), 6а "И" (№ 90), 7а "П" (№ 123), 8б "Ом" (№ 153), 9а "С" (№ 128), 10б "От" (№ 155), 11б "Х" (№ 145), 12б "От" (№ 155), 13б "Р" (№ 125), 15а "Т" (№ 134), 16а "О" (№ 114), 17а "Ом" (№ 153), 25б "Т" (№ 134), 26б "О" (№ 113), 28а "И" (№ 91), 29а "Ом" (№ 153), 30а "П" (№ 119), 31а "В" (№ 65), 31б "Т" (№ 135), 32а "П" (№ 118), 33а "С" (№ 128), 34а "И" (№ 88), 35а "N" (№ 107), 36б "З" (№ 84). Гравюра: 1) 4а, Іоў і д'ябал ("Бичевание Иова"); 87х85.

Кустод няма.

Папера без вадзяных знакаў.

Additional information about the copy

Пераплет ХІХ ст.: светла-карычневая скура на дошках, на вечках сляпое цісненне ― рамбавідны арнаментальны сярэднік, рамкі з расліннага арнаменту. Вечкі са скосами. На спінцы цісненне: Іова прав... Фрагменты 2-х зашпілек. Абрэз чорны.

Actions with the copy

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць л. 1, 18-24, 38-51. Папера па вуглах забруджана. Усе аркушы былі рэстаўраваны, падклеены паперай канца ХІХ ст. У канцы кнігі некалькі аркушаў пашкоджана жуком.

Provenance of the copy

На форзацы верхняга вечка запіс алоўкам: Скорина Прага 1517-1519 г.

На форзацы верхняга вечка даваенныя шыфры НББ алоўкам, фіялетавым чарнілам: Б 09/3943; Б 09/404; Б 09/502 (выпраўлена на 404); Б 4960.

На форзацы ў канцы кнігі надпіс алоўкам: л. 18-24. На л. 7 запіс карычневым чарнілам: Что...

Набыта ў калекцыянера В. Камарніцкага ў 1925 г.

Category

national