Да выдатных помнікаў прававой, літаратурнай і моўнай культуры беларусаў варта адносіць Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Гэты звод законаў феадальнага права, своеасаблівая канстытуцыя, якая не мела сабе роўных нават у высокаразвітых краінах Заходняй Еўропы. Статут быў распрацаваны і падрыхтаваны на высокім тэарэтычным і прафесійным узроўні пад пачаткам вышэйшых саноўнікаў дзяржавы, беларусаў па паходжанні, канцлера Астафея Валовіча і падканцлера Льва Сапегі.

Поўную навіну чытайце на сайце Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.