Каментарый Абду-ль-Гафура на аль-Джамі

Регистрационный номер

P-000001020

Место издания/создания
Издатель

حاشية عبد الغفور على الجامى

Дата издания/создания

1543

Объем, размеры

01, 162 л. (л. 01b пусты) ; 19х11,5 см ; 21 радок на старонцы.

Язык памятника
Участники создания
Актуальное место хранения
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Аннотация

Комментарий к толкованию Абдуррахмана Джами на грамматику арабского языка Ибн Хаджиба (ابن الحاجب; ум. в 646/1248 г.). Произведение автором не завершено (ум. в 912/1506 г.). Дата окончания переписки - 949/18.03-15.04.1543 г.

Источники

Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР : кат. : [в 11 т.] / под ред. А. А. Семенова ; Ин-т востоковедения. – Ташкент : [б. и.], 1952–1987. – Т. 6. – 1963. – № 4387; Арабские рукописи Института востоковедения Академии наук СССР : кратк. кат. : [в 2 ч.] / АН СССР, Ин-т востоковедения ; под ред. А. Б. Халидова. – М. : Наука, 1986. – Ч. 1. – № 7287–7312; Арабские рукописи восточного отдела Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета : крат. кат. / сост. О. Б. Фролова [и др.]. – СПб. : Петерб. востоковедение, 1996. – № 671; Халимов, Н. Б. Каталог арабских рукописей Академии наук ТССР / Н. Б. Халимов. – Ашхабад : Ылым, 1988. – № 647.

Коллекция
Особенности экземпляра
Материал переплета/картонажа
Украшение переплета/картонажа
Другие элементы переплета/картонажа
Возраст переплета
Материал книжного блока
Оформление экземпляра

Почырк: дробны насх чорным чарнілам; выдзяленне чырвоным. Тэкставае поле: 12,5х5,8 см. Тэкст у рамцы з дзвюх ліній: тонкай чорнай і залатой з чорным контурам (л. 1b–2а), далей – у рамцы з тонкай сіняй лініі, у такой жа рамцы – дадаткі перапісчыка на палях. Кустоды па-за рамкай. Фаліяцыя адсутнічае.

На л. 1b унван (6х5,8 см) з фестонам: фон выкананы цёмна-сіняй фарбай, дробны раслінна-кветкавы арнамент золатам, картуш: фон золатам, басмала.

Наличие помет
Состояние внешнего покрытия
Состояние книжного блока
Дополнительная информация об особенностях экземпляра

Имеется водяной знак

Пераплёт усходні цвёрды, з клапанам: цёмна-карычневая казіная скура на кардоне, на спінцы і згібе клапана карычневая скура. На вечках рамкі: нітачныя і стужачная з узорам па тыпу шнура (цісненне золатам), медальён круглай формы з промнямі (роспіс залатой фарбай). Аздабленне клапана аналагічнае; на згібе клапана дзве нітачныя рамкі (цісненне золатам).

Действия с экземпляром

Пераплёт дэфектны: верхняе вечка адыходзіць ад спінкі, скура на згібе і вугалках падзёртая, залатая фарба дэкору сцерлася. На лістах сляды вільгаці, уздоўж спінкі сшыткаў плямы ад цвілі. Сляды рэстаўрацыі: згіб клапана падклеены скурай чырвонага колеру, л. 1 заменены (тэкст абрэзаны па рамцы і наклеены на новы ліст), асобныя лісты падклееныя.

Бытование экземпляра

На верхнім абрэзе надпіс чорным чарнілам: حاشية عبد الغفور. На л. 01а запіс алоўкам на рускай мове: “Комментарий на сочинение Шерхе-Джиаме (Арабская грамматика). Сочинение Абдул-Хафура в городе Герате. Рукопись писанная в 16 столетии Махмудом”. На л. 1а запіс аб перадачы рукапісу ў “вакф” медрэсэ пры мячэці г. Ахалцых у 1167/1753–1754 г. і авальная пячатка з тэкстам рэлігійнай формулы. На ўнутраным баку ніжняга вечка экслібрыс Ф. І. Паскевіча.

Бывшие владельцы