Тып калекцыі: прыватная

Аб'ём: каля 4000 асобнікаў.

Храналагічныя рамкі: 1728 — 1939 гг.

Мова дакументаў: руская, французская, нямецкая, англійская і італьянская мовы.

Дадатковыя звесткі аб калекцыі: Руская грамадская бібліятэка імя І. С. Тургенева была створана ў Парыжы ў 1875 г. прагрэсіўнай рускай інтэлігенцыяй. Непасрэдным арганізатарам быў малады рэвалюцыянер Герман Лапацін. Фактычным заснавальнікам — Іван Сяргеевіч Тургенеў. З першых месяцаў свайго існавання бібліятэка стала культурным цэнтрам рускай абшчыны. Яе фонды пастаянна папаўняліся мастацкай літаратурай, кнігамі па гісторыі, літаратуразнаўстве, сацыялогіі. Сваёй значнасцю ў той час бібліятэка ў многім была абавязаная кіраўніцтву, у склад якога ўваходзілі М. Асаргін, І. Бунін, Б. Зайцаў, І. Шмялёў, М. Алданаў і інш. Калекцыя расла за кошт шматлікіх дароў, завешчаных ёй прыватных збораў, бібліятэк, якія спынілі сваё існаванне. У выніку да пачатку Другой сусветнай вайны ў бібліятэцы было больш за 100 тысяч тамоў. У 1940 г. пасля акупацыі Парыжа нямецкімі войскамі, бібліятэка была зачынена, а потым вывезена ў Германію. У 1945 г. кнігі рускай бібліятэкі былі выяўленыя савецкай арміяй на мяжы Польшчы і па загадзе з Масквы былі старанна разабраны і вывезены ў Савецкі Саюз. Кнігі з пячаткамі Тургенеўскай бібліятэкі ў цяперашні час знаходзяцца ў буйных кнігасховішчах Расіі і СНД. У Беларусі кнігі з калекцыі “Тургенеўкі” маюць Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Акадэміі навук Беларусі і Прэзідэнцкая бібліятэка.

Мэтанакіраванае фарміраванне калекцыі "Тургенеўкі" у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі было пачата ў 2004 г. Пасля рашэння фондавай камісіі аб перадачы кніг “Тургенеўкі” ў навукова-даследчы аддзел книговедения, быў створаны адмысловы фонд з прысваеннем калекцыйнага нумары “BRT”. Найбольшая колькасць кніг — гэта кнігі, выдадзеныя ў перыяд з 1900 па 1939 гг. невялікая частка калекцыі (16 адзінак) — гэта кнігі 18 ст. Сярод старадрукаваных кніг калекцыі цікавасць уяўляюць творы Кацярыны II на французскай мове — Memoires du regne de Catherine, а таксама Instructions adressées par sa Majestré l'Imperatrice de toutes les Russies : à la commission établie pour travailler à l'exécution du projet d'un Nouveau Code de Lois і выдадзенае М. Новіковым першае Полное собрание всех сочинений А. П. Сумарокова в стихах и прозе (1781—1782).

На многіх кнігах з калекцыі ёсць дароўныя надпісы, аўтографы. Калекцыя дароўных надпісаў, аўтографаў “Тургенеўкі” досыць разнастайная. Уладальнікамі кніг у свой час былі вядомыя пісьменнікі, навукоўцы, грамадскія і палітычныя дзеячы. У прыватнасці — Л. М. Вэбер, А. Ф. Анегін, А. А. Ізвольская, А. К. Базілі, Д. Н. Анучын, К. Ф. Хартулары, В. Н. Нікіцін, В. М. Істрын, П. А. Крапоткін і інш. Асобна вылучаюцца кнігі з прысвячэннямі аўтараў бібліятэцы і асобным членам праўлення: А. М. Рэмізава, Н. Н. Берберавай, І. С. Шмелёва, М. Шагала і інш.

Уладальніцкія прыкметы: кнігі, якія ўваходзяць у калекцыю, маюць дароўныя надпісы, уладальніцкія запісы, пячаткі, экслібрысы, суперэкслібры.

Час паступлення: 1945.

Крыніцы: Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева — перекресток духовной жизни России и Франции = La Bibliothèque publique russe I. S. Tourguéniev — carrefour de la vie intellectuelle de la Russe et de la France : [сборник статей] / Культурный фонд "Петербург и зарубежье" ; [научный редактор Н. Я. Олесич]. ― Санкт-Петербург : Знаменитые универсанты, 2014. — 147, [10] с. ; Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева = La Bibliothèque russe Tourguènev a Paris : сотрудники, друзья, почитатели : сборник статей / [редакторы: Т. Л. Гладкова,  Т. А. Осоргина]. ― [Изд. дополненное]. ― Санкт-Петербург : Благотворительный культурный фонд "Петербург и зарубежье" : Знаменитые универсанты СПбГУ, 2012. — 142, [1] с. ; Верас, Н. Я. Калекцыя "Руская грамадская бібліятэка імя І. С. Тургенева" ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі / Верас Н. Я. // Здабыткі : дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. ― Мінск, 1995―. ― 2012. — Вып. 14. ― С. 59―71.

Регістрацыйны нумар: K-000000017