Премудрости Божией книга

Registration number

P-000000011

Place of publication/creation

Прага

Publisher

[выданне Францыска Скарыны]

Date of publication/creation

19.01.1518

Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

The Book of the Wisdom of God is more often called the Book of the Wisdom of Solomon. It is one of the so-called Old Testament edifying books. The extant copies of the Book of Wisdom are stocked in the National Library of Belarus (Republic of Belarus), Library of the Russian Academy of Sciences, Russian State Library, National Library of Russia, State Historical Museum (Russian Federation), Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine), Upper Lusatian Library of Sciences in Görlitz (Germany)

External sources

Бібліяграфія: Кніга Беларусі (1517―1917) : зводны каталог. Мінск, 1986. № 1 (7) ; Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изданий и указатель литературы 1517―1977 / Е. Л. Немировский. Москва, 1978. № 7, с. 8 ; Издания кириллической печати ХV―ХVI вв. (1491―1600 г.). Санкт-Петербург, 1993. № 10 (6) ; Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3 : Die Prager Druckerei von Francisk Skorina / E. L. Nemirovskij. Baden-Baden, 1998. № 20, с. 109―117 ; Книги Скорины в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина / Г. Я. Голенченко // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии : сборник статей / АН БССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа. Минск, 1974. С. 88

Copy specific attributes
Binding material
Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Сігнатуры не пранумараваныя. Набор (л. 3) ― 163×106. Радкоў ― 22, 10 радкоў ― 75. Кустод няма. Фаліяцыя на адваротным баку ліста ўверсе справа

Арнамент: на л. 3а прамавугольная застаўка з сігнетам Скарыны ў цэнтры і выявамі немаўлят па баках; 53×106 (№ 46); ініцыялы ў рамках з разнастайным дэкаратыўна-ілюстратыўным фонам, 15 адбіткаў з 14 дошак, на л. 1а "П" (№ 119), 1б "К" (№ 97), 3а "Л" (№ 102), 6б "О" (№ 114), 15а "С" (№ 130), 16б "И" (№ 92), 18а "Омега" (№ 153), 19б "С" (№ 129), 21а "Т" (№ 135), 23а "Т" (№ 134), 24б "С" (№ 130), 26а "В" (№ 64), 27б "С" (№ 129), 29б "N" (№ 108), 31а "Г" (№ 73). Гравюра: тытульны ліст, "Прамудрасць Божыя"; 105×104 (№ 9)

Marks in book
Body of the book state of preservation
Additional information about the copy

Пераплет сучасны: цемна-карычневая скура на дошках. Бінцікі (3)

Actions with the copy

Адрэстаўравана

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічаюць л. 4, 7-14, 32

Provenance of the copy

На л. 1а запіс светла-карычневым чарнілам 1518 г.: А то ся стало накладом Богдана Онкова сына радци места Виленьского. На аркушы 31б неразборлівы запіс цемна-карычневым чарнілам XVII ст. (?)

Набыта ў калекцыянера В. Камарніцкага ў 1925 г.