Вторыи книги Царьств

Registration number

P-000000050

Place of publication/creation

Прага

Publisher

[Выданне Францыска Скарыны]

Date of publication/creation

10.08.1518

Extent, dimensions

65-118 л. ; Набор (л. 67) ― 161х106. Радкоў ― 22, 10 радкоў ― 75

Location
ОФХ архивных документов, старопечатных изданий и рукописей
Annotation

The Second book of Samuel forms part of the Old Testament. The copies of the Second Book of Samuel were usually bound together with the First Book of Samuel and two books of Kings, which is why the majority of extant editions form part of so called convolutes consisting of several books

External sources

Бібліяграфія: Кніга Беларусі (1517―1917) : зводны каталог. Мінск, 1986. № 1 (9); Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изданий и указатель литературы 1517―1977 / Е. Л. Немировский. Москва, 1978. № 8; Издания кириллической печати ХV―ХVI вв. (1491―1600 г.) / составитель В. И. Лукьяненко. Санкт-Петербург, 1993. № 10 (7); Nemirovskij, E. L. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3 : Die Prager Druckerei von Francisk Skorina. Baden-Baden, 1998. № 21, с. 119-133; Голенченко, Г. Я. Книги Скорины в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина / Г. Я. Голенченко // Книга, библиотечное дело и библиография в Белоруссии : сборник статей / АН БССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа ; редколлегия: Г. Я. Голенченко и др. Минск, 1974. С. 89-90

Copy specific attributes

Part of artificial unit

Age of binding
Book block material
Physical description of the copy

Фаліяцыя ў верхнім правым вугле: [65], 66-117 л.

Сігнатуры не пранумараваныя.

Друк у адну фарбу. Арнамент: на л. 66а прамавугольная застаўка з сігнетам Скарыны ў цэнтры, па баках ― выявы фаўнаў; 53х106 (№ 45); ініцыялы ў рамках з разнастайным дэкаратыўна-ілюстратыўным фонам, 27 адбіткаў з 26 дошак, на л. 65а "В" (№ 62), 65б "П" (№ 117), 65б "К" (№ 98), 66а "І" (№ 93), 68а "П" (№ 118), 70а "А" (№ 55), 73а "З" (№ 85), 74а "В" (№ 68), 76а "Т" (№ 138), 78а "Б" (№ 57), 80а "Б" (№ 58), 81а "Г" (№ 76), 82а "С" (№ 129), 84а "И" (№ 90), 86а "П" (№ 119), 88а "А" (№ 54), 91а "Р" (№ 126), 93б "Т" (№ 134), 96а "В" (№ 67), 98а "Т" (№ 135), 100а "Ц" (№ 146), 102б "В" (№ 66), 106б "С" (№ 130), 108б "N" (№ 110), 110б "Г" (№ 75), 112б "С" (№ 129), 115а "О" (№ 116). Гравюра: 1) 65а, "Царь Д[а]в[ы]д играеть в гусле неся кивот Г[о]с[по]день. Царица же Михоль видя и погорде и не бе неплодна"; 105х105 (№ 11).

Кустод няма

Additional information about the copy

Publisher’s <span>/</span> printer’s device

Watermark

Дэфектны экзэмпляр: адсутнічае л. 118; папера па вуглах забруджана. Аркушы былі рэстаўраваны, падклеены паперай канца ХІХ ст.

На л. 97а запіс карычневым чарнілам скорапісам XVII ст.: И хотяше ему гл[а]//ву оття//ти ... ко цар[ю] не // вопил

На л. 98а запіс карычневым чарнілам скорапісам XVIII ст.: Раав блуд[ница].

На л. 102б запісы карычневым чарнілам скорапісам XVIII ст.: Сарвин; и обернувши // цар лице свое // ко/Семею рече // не/умреша